NOVATURAS
Nesen skatītie
Vēlmju saraksts
Novatours novērtējums
Sīkdatnes iestatījumi

COVID PAUSE

Ceļotāju veselība un drošība ir mūsu galvenā prioritāte. Tieši tādēļ piedāvājam JAUNU papildu pakalpojumu - COVID PAUSE. Šis pakalpojums ļaus jums atlikt atpūtas braucienu, ja pirms brīvdienām tiek apstiprināts pozitīvs COVID-19 tests.

 • Iespēja vienreiz mainīt ceļojuma datumu, ilgumu, viesnīcu, numura tipu, galamērķi un / vai sezonu
 • Ceļotājam jāinformē tūrisma operators/tūrisma aģentūra par ceļojuma maiņu ne vēlāk kā 24 stundas pēc tam, kad saņemta atbilde par COVID-19 testa pozitīvo rezultātu, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms lidojuma. Jums būs nepieciešams uzrādīt pozitīvu COVID testa rezultāta sertifikātu angļu valodā
 • Papildu pakalpojums ir spēkā tikai atpūtas avioceļojumiem
 • Pieņemama pakalpojuma maksa – 19 EUR/pers
 • Veicot ceļojuma rezervāciju, vienlaikus var arī rezervēt papildu pakalpojumu. Papildu pakalpojumu jau pievienotajai rezervācijai var pievienot ne vēlāk kā 28 dienas pirms izlidošanas
 • Iespējams ātri un ērti rezervēt pakalpojumu iepriekš

 

COVID PAUSE papildu pakalpojuma noteikumi

 • Iespējams mainīt ceļojuma datumu, ilgumu, viesnīcu, numura tipu, galamērķi un / vai sezonu
 • Šis papildu pakalpojums piemērojams uz visiem „NOVATOURS” organizētajiem atpūtas avioceļojumiem, izņemot eksotiskajiem ceļojumiem un slēpošanas tūrēm
 • Ceļotājam jāinformē tūrisma operators/tūrisma aģentūra par ceļojuma maiņu ne vēlāk kā 24 stundas pēc tam, kad saņemta atbilde par COVID-19 testa pozitīvo rezultātu, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms lidojuma. Jums būs nepieciešams uzrādīt pozitīvu COVID testa rezultāta sertifikātu
 • Visiem rezervācijā iekļautajiem tūristiem ir jārezervē papildu pakalpojums
 • Ceļojuma maiņa ir iespējama tikai tad, ja ir pieejams jauns ceļojuma datums, ilgums, viesnīca, numura tips vai vieta lidmašīnā
 • Klientu vārdus un skaitli rezervācijās mainīt nevar
 • Izmantojot papildu pakalpojumu, jaunā rezervēšanas pārdošanas cena tiks aprēķināta pēc jaunās spēkā esošās cenas
 • Ja klients izmanto šo papildu pakalpojumu un maina ceļojumu uz jaunu datumu, visa priekšapmaksa tiks pārskaitīta uz jauno rezervāciju (COVID PAUSE pakalpojuma izmaksas netiks iekļautas).
 • Ja pakalpojums netiek izmantots, samaksātā pakalpojuma cena netiek atmaksāta.

Vairāk informācijas - Jūsu tūrisma aģentūrā!